Ciri


znalazła dom w maju 2014 r.
Wiek ok. 1.5 roku
Jest bardzo ufna, życzliwa ludziom i wesoła.
Błąkała się po lesie- prawdopodobnie zagubiła sie kłusownikowi
Ciri

Ciri

Ciri

Ciri

Ciri

Ciri

Ciri

Ciri

Ciri

Ciri

Ciri

Ciri

Ciri

Ciri

Ciri