Duduś


ma niespełna rok. urodził się i wychował na polu, gdzie radzili sobie on,
mama i dwójka rodzeństwa. Teraz wszyscy uczą się jak żyć w świecie  z ludźmi.
Duduś jest przerażony, ostrożny, ale nie jest agresywny .robi postępy.
Jest młody- ma niespełna rok, więc jeszcze bardzo się zmieni.
Waga 5 -6kg, wzrost 25 cm


Dudus

Dudus

Dudus

Dudus

Dudus

Dudus

Dudus

Dudus

Dudus

Dudus

Dudus

Dudus