MyszołówTo myszolow uratowany w Fundacji.
Został przewieziony do doświadczonego sokolnika.
Mamy nadzieję, że w przyszłości będzie ozdobą naszego nieba

Myszol