Pippiniezwykle energiczna, bardzo wesoła, skora do zabawy i biegania
Ma dwa miesiące


Pippi

Pippi

Pippi

Pippi

Pippi

Pippi

Pippi

Pippi

Pippi

Pippi

Pippi

Pippi

Pippi

Pippi